info
Telefon: 545 578 896; 731 000 015
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, Francouzská 50, příspěvková organizace; Brno, Francouzská 50, č. popisné 384, PSČ 602 00, okres Brno –město

 

O nás

Mateřská škola Francouzská se nachází ve středu města Brna; budova stojí v řadové zástavbě domů v blízkosti jednosměrné silnice, v dosahu MHD. Ke škole je možná i doprava vlastním automobilem, díky možnosti parkování před mateřskou školou.
Celá budova mateřské školy byla zrekonstruovaná v roce 2007 za 17,5 miliónů korun. Náklady ve výši 5,5 miliónu korun nesla městská část Brno -střed, 12 miliónů bylo čerpáno ze státního rozpočtu- Isorfin 2006. Akce byla zahájena v červnu roku 2006 z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu budovy a kvůli nesplňování základních hygienických požadavků pro provoz zařízení tohoto typu.
Po rekonstrukci škola získala moderní a nově vybavené prostory pro své zaměření. Slavnostně byla otevřena v srpnu 2007.

MŠ je uspořádána do dvou pater a členění školy je řešeno tak, že místnosti, kde pobývají děti, jsou orientovány do klidného prostředí školní zahrady. V prvním patře se nachází šatna pro děti, výdejna stravy a jídelna, přístup do zahrady a úklidová místnost a první třída Berušek-věkově smíšená. Ve druhém patře je relaxační místnost k odpočinku dětí s lehátky, ředitelna, archiv, šatna zaměstnanců, kuchyňka , sklady. Nachází se zde i druhá třída Motýlků- věkově smíšená. V suterénu je prostor na úschovu hraček, zahradního nářadí a náčiní a také sprchový kout a toaleta pro děti.
Třídy jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, sestavené do hracích koutů. Školní zahrada je rozdělená zahradním domečkem na dvě části. Obě části jsou vybaveny pískovištěm a hracími prvky jako je vláček, oboustranná kreslící tabule apod. V zahradních domečcích s krytou terasou mají děti k dispozici různé druhy hraček. Na pozemku zahrady je vytvořen koutek s výukovými záhony, na kterých děti poznávají hlavní pěstované druhy zeleniny jako jsou rajčata, okurky, dýně apod. Děti sledují jejich růst, dozrávání a jejich využití. Zahrada je průběžně osazována okrasnými keři a rostlinami i ovocnými stromky.
Filosofií naší školy je: - péče o zdravý a komplexní vývoj všech našich dětí bez rozdílů - položení základů vzdělávání všem našim dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb - vytvoření příjemné, klidné a rodinné atmosféry a zdravého klimatu v MŠ, který povede ke spokojeným dětem a rodičům.
Vzdělávání probíhá převážně na základě tvořivé činnosti dětí, jejich seberealizace a hry v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích. Vycházíme z přirozených potřeb dětí, vždy zohledňujeme úroveň dětí. Snažíme se o vyváženost spontánních aktivit a řízených činností. Konkrétní vzdělávací cíle naplňujeme formou záměrného i spontánního učení. Při zařazování programově řízené činnosti vycházíme z co nejpřirozenější situace – skupinová, individuální nebo frontální činnost. Všechny činnosti obsahují prvky hry a zajímavých činností pro děti. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky a předškolními dětmi.