info
Telefon: 545 578 896; 731 000 015
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, Francouzská 50, příspěvková organizace; Brno, Francouzská 50, č. popisné 384, PSČ 602 00, okres Brno –město

 

Novinky

Z personálních důvodů ve středu dne 24.4. 2019 vydávání přihlášek do MŠ na Magistrátu města Brna, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské náměstí 3, 1.patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103


Zápis do MŠ 2019/2020
*vydávání přihlášek v naší škole: 23.4. 2019 od 11,30 do 13,00
24.4.2019 od 11,30 do 13,00

Vezměte s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte.
*Přihlášky mohou také rodiče získat:
-prostřednictvím Internetu ve formátu pdf na www.zapisdoms.brno.cz
-na kterékoliv MŠ v termínech určených MŠ
-v úřední dny na OŠMT MMB, Dominikánské n. 3, u Mgr. Hanákové a pí. Hofbruckerové

*přijímání přihlášek: 2.5. a 3.5. 2019 od: 11,30 h do: 14,30 h
Přineste s sebou:
-řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou pediatrem
-rodný list dítěte
-svůj platný občanský průkaz
-doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP - potvrzení z ohlašovny TP
-doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zák. zástupců)

ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH:

Výtvarné soutěže:

ROK 2013/2014
-DVA SVĚTY - SVĚT SVĚTLA A TMY: XXI. ROČNÍK
VYHLAŠOVATEL: DDM JUNIOR BRNO
ZÍSKÁNÍ 3. MÍSTA

-JAK SE DRÁČEK SKAMARÁDIL S KONÍČKEM
PARTNERSTVÍ MĚST BRNO - STUTTGARD
ZÍSKÁNÍ 2 OCENĚNÍ

-CESTOU DVOU BRATŘÍ - IX. ROČNÍK VELEHRAD 2014
ZÍSKÁNÍ 15. MÍSTA

ROK 2015/2016
-MARŤÁNCI, ŠKOLA Z MARSU : CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
VYHLAŠOVATEL: SPOLEČNOST EMMA PRODUCTION S.R.O PRAHA
ZÍSKÁNÍ 10. MÍSTA

-KAREL IV. OČIMA DĚTÍ
VYHLAŠOVATEL: NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J.A. KOMENSKÉHO PRAHA
ZÍSKÁNÍ 3. MÍSTA

ROK 2017
- "Požární ochrana očima dětí"
VYHLAŠOVATEL: Okresní sdružení hasičů Brno-město a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje
ZÍSKÁNÍ 1. MÍSTA

Vítejte na stránkách MŠ Brno